Nhà thầu điện Quang Trung cung cấp giải pháp và dịch vụ điện và tự động hoá trong ngành công nghiệp.

Tự động hoá SCADA/PLC.

Thiết kế thi công tủ điện công nghiệp.

Lập trình tự động hoá