Nhà thầu điện Quang Trung thi công gói thầu trạm bơm nước Malaysia

Nhà thầu điện Quang Trung thi công gói thầu trạm bơm nước Malaysia

Lập trình tủ điện SCADA

Giám sát lắp đặt thiết bị

Lập trình SCADA

Kiểm tra chương trình SCADA

 

Nghiệm thu bàn giao

 

 

 

Nhà thầu điện Quang Trung

LH: 08.8801.8801 Zalo(0901.888.801)

Email: trantrung@quangtrung.com.vn

Tin khác
0888018801