Nhà thầu điện dây chuyền bột gia cầm CP Bình Phước

Nhà thầu điện Quang Trung thiết kế hoàn thành hệ thống điện, tự động hóa cho dây chuyền bột gia cầm nhà máy CP Bình Phước.

Nội dung công việc 

Nhà thầu điện Quang Trung thiết kế lựa chọn hệ thống cơ điện, tủ điện tự động hóa theo tiêu chuẩn của tập đoàn Haarslev.

Lắp đặt đấu nối tủ điện

 

 

 

Tin khác
0888018801