Nhà thầu điện cho lò hơi 30 MTH ở Công Gô

Nhà thầu điện Quang Trung triển khai thành công gói cơ điện cho lò hơi 30 MTH ở Công Gô.

 

Xem thông tin ở đây 

 

 

 

Tin khác
0888018801