Cải tạo và nâng cấp hệ thống xử lý nước thải công nghiệp

Công ty TNHH Công nghệ cao Quang Trung cung cấp dich vụ cải tạo và nâng cấp hệ thống xử lý nước thải công nghiệp.

Nâng cấp, đấu nối lại tủ điện điều khiển

Lập trình SCADA

Sơn sửa vỏ tủ điện

Thực hiện uy tín, chất lượng, chi phí tối ưu, vận hành tối ưu nhất.

Tin khác