Cải tiến nâng cấp điện công ty sản xuất can nhựa

Nhà thầu điện

Nhà thầu điện Quang Trung nhận thi công hệ thống cơ điện, tự động hóa nhà máy.

Công ty Quang Trung thành lập năm 2014, chuyên thi công hệ thống điện, tự động hóa công nghiệp.

Quang Trung đã thầu nhiều công trình điện, tự động hóa trong nước và quốc tế.

Nhà thầu điện hệ thống cơ điện, tự đông hóa nhà máy bột lông vũ công suất 63.6 tấn/ngày

Lĩnh vực kinh doanh

Năng lực công ty

Dự Án Tiêu Biểu

Sản phẩm tiêu biểu

Tin tức dự án